Media Highlights

Shin Min Daily News 新明日报 - 遗嘱相关法律讲座两场爆满 (2022年9月15日)

T13 GMC SM 15 Sep22 Pg 9.pdf

Shin Min Daily News 新明日报 - 首座自动化纪念馆 打造祭拜私密空间 (2022年8月14日)

WhatsApp Image 2022-08-15 at 2.00.30 PM

The Daily NNA (JP)

The Daily NNA (JP)

Shin Min Daily News 新明日报 - 创新环保,善用土地,现代科技智能服务 (2022年9月11日)

T13 GMC SM 11 Sep22 Pg9.pdf

Shin Min Daily News 新明日报 - 立遗嘱要注意什么?参加讲座听律师讲解 (2022年8月21日)

21 Aug Article segment

Shin Min Daily News

Shin Min Daily News